Friday, 7 March 2014

Wroclove :)

ENG.: Hi my lovely readers! :) I know, I didn't write for a long time, but I had really hard time at school, because it was the end of my second term. Fortunately, today I find some time in the evening and I can share my happiness with you and I tell you about my 19th birthday - it was on 10th of February! :) I'd like to say thank you for all of us who support me, read my posts, like my site on facebook, follow me via gfc and bloglovin. It's really nice feeling - a kind of fulfillment, because I show you a part of me ;)  I'd like to say thank you for my amazing friends and classmates who made for me cupcakes with candles and for all the wishes and gifts :) You're amazing! :) It was a beautiful surprise for me :) It was so adorable <3

It was such an amazing 2 weeks that I spent with my boyfriend and I'm so excited - in spite of the long distance between us, we see each other really often :) I need this perfect harmony and I feel better now :) The last two weeks was really nice, especially weekend in Wrocław - a beautiful and the largest city in western Poland. It was amazing, because I felt like at home :) This city reminded me of Warsaw - maybe because of the same bus colours^^ Fortunately there were many big shopping malls where I spent great time ;) But extremely nice were dwarfs - hidden on the streets of Wrocław. What surprised me the most? Incredibly beautiful weather - sun was shining all of the day!

I'd like to say thank you - Andrea Funk, because I won on her blog $100 to jollychic.com - really nice e-shop where I bought leather & lace dress and black leather bag. You can see my outfit on few photos from my trip to Wrocław :)

PL.: Hej moi kochani czytelnicy! :) Wiem, że długo nie pisałam, ale mam naprawdę ciężki czas w szkole, ponieważ to koniec mojego trymestru. Na szczęście, znalazłam dzisiaj trochę czasu wieczorem i mogę podzielić się z Wami moim szczęściem i powiedzieć Wam o moich 19-tych urodzinach, które były 10 lutego! :) Chciałabym podziękować wszystkim Wam, którzy wspierają mnie, czytają moje posty, lubią moją stronę na facebooku i obserwują przez gfc i bloglovin. To naprawdę miłe uczucie - pewien rodzaj spełnienia, ponieważ pokazuję Wam część siebie ;)  Chciałabym podziękować moim przyjaciołom i kolegom z klasy, którzy zrobili dla mnie babeczki ze świeczkami oraz za wszystkie życzenia i prezenty :) Jesteście niesamowici! :) To była dla mnie piękna niespodzianka :)

To były tak niezwykłe 2 tygodnie, które spędziłam z moim chłopakiem i jestem tak podekscytowana - pomimo dużej odległości pomiędzy nami widujemy się naprawdę często :) Potrzebowałam tej idealnej harmonii i teraz czuję się lepiej :) Ostatnie dwa tygodnie były naprawdę miłe, szczególnie weekend we Wrocławiu - pięknym i największym mieście w zachodniej Polsce. To było niezwykłe, ponieważ czułam się jak w domu :) To miasto przypominało mi Warszawę - może przez te same kolory miejskich autobusów^^ Na szczęście było tam mnóstwo dużych centrów handlowych, gdzie cudownie spędziłam czas ;) Ale niezwykle urocze były krasnale - ukryte na ulicach Wrocławia. Co zaskoczyło mnie najbardziej? Niewiarygodnie piękna pogoda - słońce świeciło przez cały dzień!

Chciałabym przekazać podziękowania dla - Andrea Funk, bo wygrałam na jej blogu $100 do jollychic.com - naprawdę świetnego sklepu, gdzie kupiłam skórzano-koronkową sukienkę i skórzaną torebkę. Możecie zobaczyć mój strój na kilku zdjęciach z mojej wycieczki do Wrocławia :)Dress & Bag: Jollychic.com

And some my private photos from Wrocław :)

A part of my railway stories :)
Unforgetable moments with my love and exciting time in searching dwarfs ;)
Have you got winter holidays? How you spent your free time?
Do you like my new dress & bag? Share your opinion with me ;)

U2 - Ordinary Love

Wednesday, 29 January 2014

Inspirations.

ENG.: Hi! :) Today I haven't got another look, but I have some inspirations. I'm so sorry, but freeze & my health problems didn't allow me to create a new look... But this Saturday it's my Prom! :) I have a dress, high heels & jewellery for this special occasion and I will show you my prom look, probably after this weekend ;) And tomorrow my bf is coming to Warsaw and will be with me in this special day! :) I can't wait until his arrival :)

I found on the net an amazing site where I can collect my inspirations! And I really enjoy spending time there and looking forward for interesting pictures :) Site is called "weheartit.com" and here is my profile: MARENTORA. I'd like to show you my inspirations: some fashion, cuisine, love ;) Hope you enjoy them ;)

PL.: Hej! :) Dzisiaj nie mam kolejnego zestawu, ale mam za to trochę inspiracji. Przykro mi, ale mróz i moje problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mi stworzyć nowego zestawu... Ale w tę sobotę jest moja studniówka! :) Mam sukienkę, szpilki i biżuterię na tę specjalną okazję i pokażę Wam mój studniówkowy zestaw prawdopodobnie po tym weekendzie ;) A jutro przyjeżdża do Warszawy mój chłopak i będzie ze mną w tym wyjątkowym dniu! :) Nie mogę się doczekać jego przyjazdu :)

Znalazłam w internecie niesamowitą stronę, gdzie mogę kolekcjonować swoje inspiracje! I naprawdę uwielbiam spędzać tam czas oraz poszukiwać interesujących zdjęć :) Strona nazywa się "weheartit.com" a tutaj jest mój profil: MARENTORA. Chciałabym pokazać Wam moje inspiracje: trochę mody, kuchni, miłości ;) Mam nadzieję, że spodobają się Wam ;)

1. LOVE

Me & my bf :)
Me & my bf :)
Other inspirations that I found on this site:
2. DREAMS


3. FASHION4. CUISINEMore you can find on my profile :)

Have you got a profile on weheartit.com ?

Within Temptation - Utopia

Thursday, 23 January 2014

Whole world is watching...

ENG.: Hi! :) It's so cold outside... I feel that I'm frozen. Even I wear gloves, my fingers are red and I can't do anything with the pain of freezing. The bad side of winter. But I love to drink coffee, especially in winter. Today I drunk moccachino - I love the taste of milk & hot chocolate. My desktop likes coffee too :))

PL.: Hej! :)) Na zewnątrz jest tak zimno... Czuję się zamrożona. Nawet jak zakładam rękawiczki, moje palce są czerwone i nie mogę nic poradzić na ból od mrozu. Zła strona zimy. Ale kocham pić kawę, szczególnie zimą. Dzisiaj piłam moccachino - uwielbiam smak mleka i gorącej czekolady. Mój pulpit również lubi kawę :))


ENG.: I should tell you something about my favourite thing at winter time. In the yesterday's evening I took a relaxing bath with lot of rose foam. Hot water after busy day in Warsaw - the best thing ever :)) I closed my eyes and my thoughts drifted to the dreamland. My visions envolved like a scenes from the movie. After that evening and my last train journey I've found many inspirations and I exactly know what I'd like to do in my life. I started writing a book ;)) And I decided that I don't like to go by the well worn path, because my beautiful plans began to dawn on me. I want to listen my inner voice, because everything else is secondary. And it's my piece of advice for you - to listen your inner voice in life, because only your soul and heart know what and who is the most important for you. Don't waste your time, do what you want to be happy, because we have only one life and we should enjoy our life :)

You know, it's -15 degrees at my place. I show you my everyday look. I love my parka, because it's so warm :) I bought it in that month, because I heard about upcoming low temperatures. And I'm so satisfied, because it was a very good choice ;)) You can see that my parka has some leather insertions and I really enjoy them. I decided to buy a half leather pants and I'm so happy that leather is so fashionable in this season, because I like it so much. And of course everything must be 'decorated' by my studded biker boots.

PL.: Powinnam Wam o czyś powiedzieć, co jest moją ulubioną rzeczą zimą. Wczoraj wieczorem wzięłam relaksującą kąpiel z mnóstwem różanej piany. Gorąca woda po napiętym dniu w Warszawie - najlepsza rzecz jaka może być :)) Zamknęłam moje oczy, a moje myśli odpłynęły do krainy marzeń. Moje wizje ewoluowały niczym sceny w filmie. Po tym wieczorze oraz po mojej ostatniej podróży pociągiem znalazłam wiele inspiracji i właśnie wiem co chciałabym zrobić w moim życiu. Zaczęłam pisać książkę ;)) I zdecydowałam, że nie zamierzam podążać taką ścieżką życia, jaką idą wszyscy, ponieważ moje piękne plany zaczęły świtać mi w głowie. Chcę słuchać mojego wewnętrznego głosu, ponieważ wszystko inne nie jest takie ważne. I to jest moja rada dla Was - słuchać swojego głosu wewnętrznego, bo tylko Wasza dusza i serce wiedzą co lub kto jest dla Was najważniejszy. Nie traćcie swojego czasu, róbcie to co chcecie, żebyście byli szczęśliwi, bo mamy tylko jedno życie i powinniśmy się nim cieszyć :)

Wiecie, że u mnie jest -15 stopni. Pokażę Wam mój codzienny strój. Kocham moją parkę, ponieważ jest bardzo ciepła :) Kupiłam ją w tym miesiącu, bo słyszałam o nadchodzących niskich temperaturach. I jestem bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ był to dobry wybór ;)) Możecie zobaczyć, że moja parka ma skórzane wstawki i dodam, że bardzo mi się one podobają. Zdecydowałam kupić sobie pół-skórzane spodnie i cieszę się, że skóra jest tak modna w tym sezonie, bo bardzo ją lubię. I oczywiście wszystko musiało zostać 'wykończone' moimi ćwiekowanymi bikerami.Photo: My mum :)
Outfit: 
(parka - Stradivarius, pants - Tally Weijl, shoes - New Look, cap - Decathlon, gloves - House)

Within Temptation feat. Piotr Rogucki - Whole World Is Watching

Thursday, 16 January 2014

Winter...

ENG.: Snow is falling! :)) And finally the whole area around me is sparkling, because of the white fluff ;)) Yeah,  it's freezing, but it still reminds me about my childhood, when I was a little girl playing in the snow. I was born in winter, so may hence it's my love for winter. You know, I'm fascinated in Finland - a really nice land of north, where is a lot of snow at winter time. For many reasons I like winter, but I hate the freezing... My hands are red and frozen. And I feel, that I'm frozen. So winter brings me many ambivalent feelings. But of course, we have these marvelous white landscapes, because of winter :))

My today's look is a combination of red&black - btw. my favourite colours ;) Black is always fashionable and we can compare it with all kinds of things. It's amazing, because it gives us a huge range of possibilities. I received a beautiful Charming Ladylike Solid Color Layered Voile Women's Skirt from Rosegal.com I love tulle skirts, so I'm satisfied with my new acquisition :)) And it's awesome, because it's perfectly fitted! I have many problems with finding appropriate skirt, because of my narrow waist. Sometimes the smallest size comes off at the waist, but here I had only choose free size and it's perfect! Great quality, fit and lot of my favourite fabric :)) I really recommend this shop - cheap prices, free shipping and satisfactory clothing :) I compared this skirt with my red lace blouse and I painted nails with red nail polish to obtain the contrast. It was so cold outside, so I wore a black blazer. I felt so comfortable in it, because the inside is lined with satin and pleasantly covers the arms.

PL.: Pada śnieg! :)) I wreszcie cała otaczająca mnie okolica iskrzy się od białego puchu ;)) Tak, jest mroźno, ale nadal przypomina mi moje dzieciństwo, kiedy byłam małą dziewczynką bawiącą się na śniegu. Urodziłam się zimą, być może stąd moja miłość do zimy. Wiecie, że jestem zafascynowana Finlandią - piękną krainą północy, w której jest mnóstwo śniegu podczas zimy. Z wielu powodów lubię zimę, ale nienawidzę mrozu... Moje ręce są wówczas czerwone i zamrożone. I czuję się jakbym była zamrożona. Zatem zima przynosi mi wiele ambiwalentnych uczuć. Ale oczywiście to właśnie dzięki niej mamy te malownicze białe krajobrazy :))

Mój dzisiejszy zestaw to kombinacja czerwieni i czerni - moich ulubionych kolorów ;) Czerń jest zawsze modna i możemy zestawić ją z przeróżnymi rzeczami. To niesamowite, ponieważ daje nam ogromny zakres możliwości. Otrzymałam piękną Charming Ladylike Solid Color Layered Voile Women's Skirt - spódniczkę od Rosegal.com Kocham tiulowe spódniczki, zatem jestem usatysfakcjonowana moim nowym nabytkiem :)) I to jest świetne, że idealnie dopasowuje się do sylwetki! Mam wiele problemów ze znalezieniem odpowiedniej spódniczki przez moją wąską talię. Czasami najmniejszy rozmiar mi od niej odstaje, ale tutaj mogłam wybrać tylko 'rozmiar uniwersalny' i jest idealny! Świetna jakość, dopasowanie i mnóstwo mojego ulubionego materiału :)) Naprawdę polecam ten sklep - niskie ceny, darmowa wysyłka i satysfakcjonujące ubrania :) Zestawiłam tę spódnicę z moją czerwoną koronkową bluzką i pomalowałam paznokcie czerwonym lakierem, aby uzyskać kontrast. Na zewnątrz było naprawdę zimno, zatem włożyłam na siebie czarną marynarkę. Czułam się w niej bardzo komfortowo, ponieważ wnętrze pokryte jest satyną i przyjemnie przykrywa ramiona. Photo: My mum :))
Outfit:
Skirt: Rosegal.com
(Blazer - Reserved, lace blouse - Topshop, ring - C&A)

Do you like my new skirt? Comment! :))

And a beautiful, full of sensitivity song for you. 

Epica - White Waters (feat. Tony Kakko)

"Lie down in my arms, 
trust what you see.
Smooth your brow, 
You will be with me
To find your relief..."